define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement (SPABZA) | Sala Polivalenta Elisabeta Lipa Botosani

Informatii utile

Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement (SPABZA)

Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement (SPABZA) – Botosani este organizat ca un serviciu public cu personalitate juridică şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botoşani.

Sediul Serviciului Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement (SPABZA) este în municipiul Botoşani, Calea Naţională, nr. 64, iar activitatea se desfăşoară în clădirile, bazele sportive şi zonele de agrement date spre administrare.
Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement îl constituie administrarea şi gestionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Botoşani, constituite în săli de sport, baze sportive, zone de agrement, cu dotările tehnico – edilitare aferente si se realizeaza prin:

  1. întreţinerea şi exploatarea bazelor sportive şi zonelor de agrement potrivit scopului în care au fost edificate;
  2. furnizarea către populaţie, cluburi şi asociaţii sportive, alte persoane juridice a serviciilor publice de agrement, organizarea de competiţii sportive şi punerea la dispoziţie a bazelor sportive, concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire şi comerţ producătoare de venituri, organizarea de spectacole, închirierea bazelor sportive pentru organizarea de evenimente;
  3. activităţi de marketing;
  4. activităţi de închiriere a bunurilor din dotarea bazelor sportive şi de agrement, precum şi de închiriere de echipamente sportive;

Patrimoniul Serviciului Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement (SPABZA) se constituie din bunurile încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate, respectiv:

  1. Sala Polivalenta ,,Elisabeta Lipa”- cu dotările aferente;
  2. Stadionul Municipal – cu dotările aferente;
  3. Stadionul Victoria – cu dotările aferente;
  4. Stadionul Mecanex – cu dotările aferente;
  5. Zona de agrement constituită pe structura lacului din Parcul „Mihai Eminescu” – cu dotările aferente.

În activitatea de administrare, gestionare şi exploatare a bunurilor, Serviciul public percepe taxe, tarife, taxe speciale, taxe de folosinţă temporară, preţuri conform hotărârilor Consiliului Local.

Organigrama de functionare

Cautare

Calendar